Synchrotech 1-6 RSX Type S 05-06 Carbon Synchro Set

Synchrotech 1-6 RSX Type S 05-06 Carbon Synchro Set

  • $314.95Synchrotech® 1-6 Pro Series Carbon Synchro Set

Fitting: 2005-2006 Acura RSX Type S K20 6 speed (NSN4)